Adobe Zii 2020 5.3.0 Mới Nhất – Phần mềm kích hoạt full bộ adobe cc 2020

30/01/2020
Graphics Design
0 0
GOOGLE DRIVE Adobe Zii 2020 5.3.0 FSHARE Adobe Zii 5.2.0 Adobe Zii phiên bản khác Adobe Zii

Adobe Zii 2020 5.3.0 Mới Nhất – Phần mềm kích hoạt full bộ adobe cc 2020

Adobe Zii Patcher là một tiện ích nhỏ và tuyệt vời giúp bạn quên đi mọi vấn đề liên quan đến việc đăng ký tất cả các sản phẩm hiện có của Adobe.

Các Sản phẩm Adobe CC được hỗ trợ cho đến nay là:

 • Adobe Acrobat DC
 • Adobe After Effects CC 2020
 • Adobe Animate CC 2020
 • Adobe Audition CC 2020
 • Adobe Bridge CC 2020
 • Adobe Character Animator CC 2020
 • Adobe Dreamweaver CC 2020
 • Adobe Illustrator CC 2020
 • Adobe InCopy CC 2020
 • Adobe InDesign CC 2020
 • Adobe Lightroom CC
 • Adobe Lightroom Classic CC
 • Adobe Media Encoder CC 2020
 • Adobe Photoshop CC 2020
 • Adobe Prelude CC 2020
 • Adobe Premiere Pro CC 2020
 • Adobe XD CC
 • Adobe Premiere Elements 2020
 • Adobe Photoshop Elements 2020

Với tất cả sự nhầm lẫn và các phiên bản khác nhau, chúng tôi đã không đăng mọi phiên bản: Đây là Phiên bản mới nhất của Adobe Zii Bạn tốt nhất nên tự thử Tải xuống ứng dụng thông qua Adobe Creative Cloud và ứng dụng Always Drag để có vẻ hoạt động tốt hơn.

Có gì mới
Version 5.3.0:
Added:

 • Adobe Dimension v3.4
 • Adobe Photoshop 2020 v21.2.4
 • Adobe Acrobat DC v19.021.20047 – 20.012.20043
 • Adobe After Effects 2020 v17.0 – 17.1.4
 • Adobe Animate 2020 v20.0 – 20.5.1
 • Adobe Audition 2020 v13.0 – 13.0.10
 • Adobe Bridge 2020 v10.0 – 10.1.1
 • Adobe Character Animator 2020 v3.0 – 3.3.1
 • Adobe Dimension v3.0 – 3.3
 • Adobe Dreamweaver 2020 v20.0 – 20.2
 • Adobe Illustrator 2020 v24.0 – 24.3
 • Adobe InCopy 2020 v15.0 – 15.1.1
 • Adobe InDesign 2020 v15.0 – 15.1.1
 • Adobe Lightroom Classic v9.0 – 9.4
 • Adobe Media Encoder 2020 v14.0 – 14.4
 • Adobe Photoshop 2020 v21.0 – 21.2.3
 • Adobe Prelude 2020 v9.0 – 9.0.1
 • Adobe Premiere Pro 2020 v14.0 – 14.4
 • Adobe Premiere Rush v1.2.12 – 1.5.29
 • Adobe XD v24.0 – 33.1.12
 • Adobe Photoshop Elements 2020 – 2020.1 (Build 20200120.m.139570)
 • Adobe Premiere Elements 2020 – 2020.1
 • Fixed:
  Adobe Acrobat DC v20.012.20048 “STOP working immediately”

Tương thích: OS X 10.13 or later 64-bit

Leave a Reply