Beat Skillz Slam V2 – Xử lý âm thanh đơn giản hơn

13/03/2021
Plugin Âm Nhạc
0 0
GOOGLE DRIVE Beat Skillz Slam V2 3.0.0 Beat Skillz Slam V2

Beat Skillz Slam V2 – Xử lý âm thanh đơn giản hơn

SLAM2 nhằm mục đích ẩn quá trình xử lý phức tạp và đẹp mắt đằng sau hậu trường và cung cấp một giao diện đơn giản và đầy cảm hứng, rất trực quan và có các kênh “Phatten”, trống, giọng hát, bộ tổng hợp hoặc mọi thứ cần thiết cho toàn bộ điều khiển hỗn hợp.

Leave a Reply