Chính thức loại bỏ thông báo Get Windows 10 App trên win 7-8.1

Chính thức loại bỏ thông báo Get Windows 10 App trên win 7-8.1

Đối vời nhiều người dùng thông báo update lên windows 10 khi đang sử dụng hệ điều hành windows 7, 8.1 để làm việc là rất khó chịu và vướng gì gì đó. Đôi khi nhiều sự cố xảy ra chỉ vì một nhấp chuột nhầm lẫn

Theo thời gian, tuy nhiên, Microsoft đã thực hiện thay đổi đối với Get Windows 10 ứng dụng, tự động cài đặt nó trên máy tính của người sử dụng và làm cho nó xâm nhập nhiều hơn cho những người dùng vẫn chưa nâng cấp. Lúc đầu, các ứng dụng bắt đầu tải Windows 10 ngay cả trước khi người dùng đã đồng ý nâng cấp, gây ra các vấn đề cho những người có tốc độ internet chậm. Gây ra các vấn đề lớn với các phần mềm và phần cứng tương thích.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *