Desktop Curtain – Công cụ đơn giản sắp xếp file màn hình macbook

06/03/2021
Application
0 0
GOOGLE DRIVE Desktop Curtain 3.1 Desktop Curtain

Desktop Curtain – Công cụ đơn giản sắp xếp file màn hình macbook

Desktop Curtain cho phép bạn thiết lập hình ảnh thông qua kéo và thả hoặc hộp thoại tệp tiêu chuẩn và nó sẽ ghi nhớ 10 hình ảnh được sử dụng gần đây nhất của bạn.
Bạn cũng có thể kiểm soát “mức độ” hình ảnh nổi (và do đó, nó bao phủ bao nhiêu thứ) và liệu nó có ảnh hưởng đến tất cả các màn hình hay chỉ một màn hình.
Bạn cũng có thể sử dụng Desktop Curtain để chỉ tập trung vào ứng dụng phía trước – hoặc thậm chí cửa sổ phía trước, để thực sự thu hẹp tiêu điểm của bạn.

Leave a Reply