Download TSR Watermark Image 3.5.8.5 – Đóng dấu bản quyền hình ảnh

Dec 3, 2017
Phần Mềm Máy Tính
0 0

Download TSR Watermark Image 3.5.8.5 – Đóng dấu bản quyền hình ảnh

TSR Watermark Image là một chương trình để có thể thêm dấu ấn kỹ thuật số cho tất cả các hình ảnh của bạn với tính minh bạch (trong suốt) mà bạn quyết định. Bảo vệ hình ảnh của bạn với watermark – An toàn, nhanh chóng và đầy đủ giúp đóng dấu đặc trưng cho hình ảnh.

Chương trình cũng có thể thay đổi kích thước hình ảnh trước khi thêm watermark cho hình ảnh kỹ thuật số được thêm vào. Nếu bạn muốn thêm watermark hình ảnh của bạn , bạn có thể sử dụng một trong hai văn bản hoặc hình ảnh khác như nguồn watermark . Nếu bạn muốn thêm watermark vào nền, bạn có thể đặt logo hoặc văn bản với tính minh bạch nhiều hoặc ít và đặt nó bất cứ nơi nào bạn muốn watermark thêm vào hình ảnh . Bạn có thể sử dụng chương trình này thay vì photoshop để watermark hình ảnh của bạn , đây là một cách nhanh hơn và dễ dàng hơn để đóng dấu bản quyền watermark trên tất cả các hình ảnh của bạn .

Cũng sử dụng watermark trong Word, Excel hoặc hình ảnh được sử dụng trong các tập tin pdf có thể được thực hiện với phần mềm đóng dấu này .

Download TSR Watermark Image 3.5.8.5 – Đóng dấu bản quyền hình ảnh

  • http://www.filedwon.info/vrcb3ybfrsxe/WatermarkImageSetup+Portable.rar.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *