GForce OB-E – Phần mềm mô phỏng cho dân chơi nhạc

13/03/2021
Plugin Âm Nhạc
0 0
GOOGLE DRIVE GForce OB-E 1.0.1 GForce OB-E

GForce OB-E – Phần mềm mô phỏng cho dân chơi nhạc

OB-E là sản phẩm của chúng tôi với 8-Voice huyền thoại. Không chỉ là một bản mô phỏng, OB-E mang đến trải nghiệm âm nhạc độc đáo. Âm thanh LỚN, nó đưa Mô-đun mở rộng tổng hợp (SEM®) mang tính biểu tượng dựa trên 8-Voice (hay còn gọi là EVS) vào lãnh thổ âm thanh mới thông qua một loạt các cải tiến và bổ sung.

Leave a Reply