Toontrack Classic Rock EBX – Công cụ tạo âm trầm tạo ra chất rock

13/03/2021
Plugin Âm Nhạc
0 0
GOOGLE DRIVE Toontrack Classic Rock EBX 1.0.2 Toontrack Classic Rock EBX

Toontrack Classic Rock EBX – Công cụ tạo âm trầm tạo ra chất rock

EBX cũng bao gồm nhiều lựa chọn cài đặt trước cho tất cả các công cụ và các tùy chọn nổi bật cũng như một bộ sưu tập tùy chỉnh của MIDI, làm cho điều này không chỉ là một thư viện mẫu âm trầm – đó là một loạt các ý tưởng và một hộp công cụ thực sự của âm thanh.

Leave a Reply