Flashcard Her – Thiết bị hỗ trợ học tập thanh lịch nhưng đa năng

02/11/2020
Uncategorized
0 0

Flashcard Hero – Thiết bị hỗ trợ học tập thanh lịch nhưng đa năng

Flashcard Hero là một ứng dụng học tập cho phép bạn tự tạo thẻ flash và giảm áp lực khi chuẩn bị kiểm tra. Nó theo dõi những sự thật bạn đã biết để bạn có thể tập trung vào những gì bạn không biết, tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Ngoài ứng dụng từ vựng trung bình của bạn: Flashcard Hero dành cho những người bạn muốn phù hợp hơn một vài từ trên mỗi thẻ. Bạn có thể thêm danh sách và sử dụng định dạng văn bản để cấu trúc nội dung của bạn. Thẻ thậm chí mở rộng khi bạn thêm nhiều văn bản, vì vậy bạn có thể ghi chú trong lớp và biến chúng thành thẻ học tập sau này.

Thêm tính năng:

  • Các chủ đề cho phép nhóm thẻ theo chương sách giáo khoa
  • Danh sách và định dạng trên thẻ
  • Nhiều kiểu bìa boong
  • Mức độ khó cho mỗi thẻ
  • Tóm tắt chi tiết từng buổi học

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản Flashcard Hero 3.1.2:

  • Cập nhật tính năng nhập Quizlet.

YÊU CẦU

  • Bộ xử lý Intel, 64 bit
  • OS X 10.10 trở lên

Leave a Reply