Picture Colorizer Pro – Chỉnh màu ảnh đen trắng và khôi phục ảnh cũ

18/02/2021
Graphics Design
0 0
GOOGLE DRIVE Picture Colorizer Pro 2.0.1 Picture Colorizer Pro

Picture Colorizer Pro – Chỉnh màu ảnh đen trắng và khôi phục ảnh cũ

Picture Colorizer là một ứng dụng macOS được sử dụng để chỉnh màu ảnh đen trắng và khôi phục ảnh cũ. Bạn có thể sử dụng nó để tự động tô màu và tối ưu hóa các hình ảnh cũ. Picture Colorizer cũng cho phép người dùng điều chỉnh các thông số khác nhau của ảnh và áp dụng một số bộ lọc.

Khả năng tương thích: macOS 10.15 trở lên

Leave a Reply