Quanta gen – Bộ công cụ cho làm nhạc cần thiết

12/03/2021
Plugin Âm Nhạc
0 0
GOOGLE DRIVE Quanta gen 1.0 Quanta gen

Quanta gen – Bộ công cụ cho làm nhạc cần thiết

gen là plugin VST cho âm nhạc tổng hợp.

Nó kích hoạt nốt MIDI, vận tốc và quãng tám hoàn toàn ngẫu nhiên, trong một phạm vi giá trị đã chọn và / hoặc với một mức quán tính đã chọn.

Leave a Reply