Tone Empire Locness V2 – Plugin phổ biến chỉnh sửa nhạc cho nghệ sĩ

13/03/2021
Plugin Âm Nhạc
0 0
GOOGLE DRIVE Tone Empire Locness V2 1.1.2 Tone Empire Locness V2

Tone Empire Locness V2 – Plugin phổ biến chỉnh sửa nhạc cho nghệ sĩ

Các kỹ sư chuyên nghiệp đã sử dụng nhiều sự kết hợp khác nhau của máy nén, tiền khuếch đại, eq và bão hòa để tạo ra phong cách âm thanh nổi bật. Không chỉ là một máy nén hay eq, Loc-Ness là một plugin huyền bí mang lại tất cả các điều khiển và màu sắc phù hợp cho trống cho máy trạm của bạn.

Đây là một kênh chuyên dụng được thiết kế để xử lý các tiếng trống riêng lẻ, âm thanh trong phòng và toàn bộ trống bus.

Leave a Reply