Ugritone – KVLT Drums II + Old School Death Metal EXPANSION Bản Full

15/03/2021
Plugin Âm Nhạc
0 0
GOOGLE DRIVE Ugritone – KVLT Drums II + Old School Death Metal EXPANSION 3.0.6 Ugritone – KVLT Drums II + Old School Death Metal EXPANSION

Ugritone – KVLT Drums II + Old School Death Metal EXPANSION Bản Full

KVLT Drums II là Thư viện mẫu trống được cung cấp để bao gồm tất cả các lĩnh vực của Âm thanh trống kim loại ngầm của thập niên 80/90/000 . Vẻ đẹp nguyên bản, âm thanh tự nhiên.

Bản mở rộng Old School Death Metal cho phép bạn tiếp cận với các tông màu Drum của Death Metal đầu những năm 1990 .
Florida Đạt Gothenburg , New York Đạt Stockholm .
Âm thanh trong phòng khô và chật, toms với nhiều đòn tấn công nhưng có khả năng phân rã nhanh như chớp, bẫy bắt vừa phải.

Leave a Reply