UJAM Symphonic Elements STRIIIINGS – Mang lại tác phẩm âm thanh tuyệt vời

13/03/2021
Plugin Âm Nhạc
0 0
GOOGLE DRIVE UJAM Symphonic Elements STRIIIINGS 1.0.0 UJAM Symphonic Elements STRIIIINGS

UJAM Symphonic Elements STRIIIINGS – Mang lại tác phẩm âm thanh tuyệt vời

Strings nâng cao cảm xúc của một bài hát … và đó là tất cả những gì plug-in này là về!
UJAM rất vui khi được coi Hans Zimmer – một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại của thế giới – là một trong những người đồng sáng lập. Hans đã hào phóng cho chúng tôi quyền truy cập vào các bản ghi âm chuỗi huyền thoại của anh ấy, tích lũy qua nhiều thập kỷ, để sử dụng trong STRIIIINGS.

Leave a Reply